Спілка геологів України (СГУ) є добровільною, незалежною, самоврядною всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує своїх членів на основі спільності їхніх інтересів. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності та гласності. Діяльність СГУ поширюється на територію всієї України.

Організація створена і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів.

СГУ може засновувати та вступати в інші громадські об’єднання, у тому числі міжнародні, або укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Громадська організація «Спілка геологів України» є неприбутковою. Згідно зі статутом вона фінансується головним чином за рахунок членських та благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, надходжень від господарської, комерційної та іншої діяльності підприємств і організацій, створених спілкою. Тому для надання окремих видів послуг створено дочірнє підприємство – Експертна рада Спілки геологів України.

Спілка має зареєстрований логотип, а також нагрудні знаки, які отримує кожен індивідуальний член організації.

Розроблено та виготовлено нагороди Спілки геологів України – «Срібний» та «Золотий нагрудні знаки», медаль «За заслуги» I, II та III ступенів, «Іменний геологічний молоток».