Діяльність

Діяльність

   

СГУ через Експертну раду надає консультаційні послуги геологорозвідувальним та гірничовидобувним компаніям, а також інвесторам у галузі. Членами Експертної ради є провідні фахівці та науковці галузі, за необхідності залучаються зарубіжні спеціалісти. Вони надають науково-дослідні та консалтингові послуги, здійснюють науково-технічну експертизу та науково-методичний супровід проектів.

Одними з пріоритетів роботи СГУ є створення умов для обміну досвідом між фахівцями-геологами різних країн та континентів.

Від часу створення Спілка геологів взяла участь у організації та проведенні біля 70 наукових конференцій з різноманітних напрямків та проблемних питань геологічної науки та практики.

Серед них:

 • ІV та VI Міжнародні конференції «Геодинаміка і нафтогазоносні структури Чорноморсько-Каспійського регіону» (Крим, 2002 та 2005рр.);
 • IV Міжнародна конференція «Благородні і рідкісні метали» (Донецьк, 2003р.);
 • Науково-практична конференція «Металоносність і прогнозна оцінка зон тектоно-магматичної активізації докембрію Українського щита» (Київ, 2003р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні можливості розвитку та реалізації мінерально-сировинної бази України і Росії в умовах глобалізації ринку мінеральної бази» (Київ, 2005р.);
 • Міжнародні науково-педагогічні конференції «Геологічна освіта та наука в XXI ст. Проблеми викладання геологічних дисциплін» (Київ, 2006 та 2013рр.);
 • ІV та ІХ сесії Міжнародної школи наук про Землю (Одеса, 2008 та 2013рр.);
 • Міжнародна конференція «Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій» (Одеса, 2008);
 • Міжнародна конференція «Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи» (Київ, 2008р.);
 • Міжнародні науково-технічні конференції «Видобуток та використання газу-метану: залучення інвестицій» (Донецьк, 2009 та 2013рр.);
 • Перша київська міжнародна наукова конференції «НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ» (Київ, 2013 р.);
 • Міжнародна наукова конференція «Стратиграфія осадових утворень верхнього протерозою та фанерозою» (Київ, 2013 р.);
 • Міжнародна сесія та геологічна екскурсія Європейської асоціації з охорони геологічної спадщини (Україна,.2006р.)

У цілях сприяння більш відповідальному та раціональному використанню природних ресурсів, інформування населення про наслідки цього використання для безпеки и сталого стану природного середовища, СГУ є постійним учасником конференцій, громадських слухань та інших заходів екологічного спрямування в Україні. Спілка представлена у Громадській раді Міністерства екології та природних ресурсів України.

З метою розширення геологічних контактів Спілка геологів України стала членом міжнародних громадських геологічних організацій:

 • Американської асоціації геологів-нафтовиків (ААРG), Європейської асоціації вчених, геологів та інженерів (ЕАGE), товариства геофізиків-розвідників (SEG) і постійно приймає участь у їх заходах.
 • Наймасштабнішою за останній період для геології України подією стала Регіональна конференція Американської асоціації геологів-нафтовиків (Київ, жовтень 2010 р.), проведена при партнерстві СГУ. У конференції взяли участь 502 делегати з 212 організацій та компаній 28 країн світу.
 • СГУ укладені договори про співпрацю з громадськими організаціями геологів Азербайджану, Болгарії, Монголії, Польщі, Росії.
 • У 2012р. Спілкою розпочата організаційна робота по створенню Спілки геологів Євразії. Як юридична особа ця організація зареєстрована у зоні Європейського Союзу, у Республіці Кіпр і відкрита для співпраці з усіма фаховими об’єднаннями геологів Євразійського регіону. На 2014р. заплановане проведення Установчого з’їзду. СГУ пропонує членам Європейської Федерації геологів розпочати консультації з цього питання.

У своїй діяльності Спілка намагається поєднати фаховий та соціальний аспекти, запроваджуючи соціально-орієнтовані програми.

З ціллю відповідності знань та навичок українських фахівців високим вимогам з фахової підготовки, знання іноземних мов, дотримання міжнародних стандартів якості, які вимагають провідні світові компанії галузі, СГУ з 2009 року реалізує спільну з Інститутом Тутковського програму підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях. За цією та іншими програмами пройшли навчання більше 1000 співробітників з 90 компаній. До співпраці залучаються викладачі провідних навчальних закладів країни, лектори AAPG та ЕАGE.

Ця програма стала основою для розпочатої СГУ у 2012р масштабної Програми працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології.

Важливими напрямками діяльності СГУ є робота з ветеранами галузі та з шкільною і студентською молоддю.

 • У 2001 р. у складі СГУ створено Раду ветеранів геології України, головна мета діяльності якої забезпечити зв’язок поколінь, передачу молоді безцінного наукового, виробничого та управлінського досвіду. Також здійснюються заходи з допомоги слабо соціально захищеним ветеранам галузі.
 • З 2001 р. Спілка геологів України почала відроджувати в країні дитячо-юнацький геологічний рух, проводити олімпіади юних геологів, надавати спонсорську допомогу геологічним музеям при технікумах та вищих навчальних закладах, де готують спеціалістів для геологічної галузі. За участю Інституту Тутковського відкриті 2 геологічних класи у школах Києва.
 • З 2009 р. за ініціативи Спілки геологів України та на запрошення Російського геологічного товариства команди юних геологів України регулярно беруть участь відкритих Всеросійських олімпіадах юних геологів.

Всеукраїнське громадське об’єднання Спілка геологів України, враховуючи спільність цілей з Європейською Федерацією геологів, відчуваючи єдність з Європейським та Світовим геологічним товариством виражає свою готовність розпочати процедуру входження СГУ до ЄФГ.