Членство

Членство

Загальні положення

ВГО «Спілка геологів України» (Спілка) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі єдності та спільності їхніх інтересів. Спілка є правонаступником Харківського геологічного товариства, заснованого 1916 року. На засадах співробітництва і обміну досвідом Спілка контактує із міжнародними громадськими організаціями та об’єднаннями України та інших країн.

Спілка діє на основі рівноправності її членів, які беруть участь у діяльності, самоуправління, гласності, законності, та є незалежною, самостійною організацією, що створена для задоволення потреб та захисту соціальних та інших спільних інтересів своїх членів.

Члени спілки можуть бути індивідуальні та колективні, які визнають Статут Спілки.

Членство у Спілці може бути просте та почесне. За рішенням Правління окремим членам Спілки, що особисто зробили значний внесок у розвиток та діяльність Спілки, держави та суспільства в цілому, може бути надане почесне членство та відзнаки.

Рішення про прийом у члени спілки та вихід з її складу приймається Правлінням Спілки за поданням відповідного місцевого осередку на підставі заяви – для індивідуального члена, рішення трудового колективу або рішення керівного органу – для колективного члена.

Члени спілки мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Спілки та отримувати інформацію стосовно їх роботи;
 • брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Спілки, а також у всіх інших заходах, що проводяться Спілкою;
 • отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу;
 • одержувати інформаційні видання Спілки;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Спілки та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Спілки;
 • користуватись, у встановленому порядку, майном Спілки;
 • вийти з членів Спілки.

Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватись норм Статуту Спілки;
 • виконувати рішення керівних органів Спілки;
 • сплачувати вступні та членські внески;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Спілки;
 • користуватись у своїй діяльності високими стандартами ділової етики, особистої порядності;
 • запобігати поширенню недостовірної та безвідповідальної інформації;
 • не допускати розголошення конфіденційної інформації;
 • не поширювати інформацію, яка може зашкодити діловій репутації та практичній діяльності своїх колег;
 • не використовувати своє членство у Спілці у власних корисних цілях.

Члени Спілки, які не виконують вимог Статуту Спілки, рішень керівних органів, можуть бути виключені зі складу Спілки за рішенням Правління.

 

Структура

Основою Спілки є місцеві осередки, які створені в областях України, у тому числі в містах Києві та Севастополі, з метою виконання статутних цілей та завдань Спілки й розвитку структурної мережі Спілки.

Місцеві осередки Спілки здійснюють свою діяльність, згідно з чинним законодавством України, Статутом Спілки та Положенням про осередки, прийнятим вищи керівним органом місцевого осередку та затвердженим Головою Правління Спілки.

Вищим органом ВГО «Спілка геологів України» є з’їзд. Рішення про скликання чергового з’їзду приймається Правлінням ВГО «Спілки геологів України».

У період між з’їдами вищим органом ВГО «Спілка геологів України» є Правління, яке приймає рішення з усіх питань, що не входять у виключну компетенцію з’їзду.

 

Умови вступу до ВГО «Спілка геологів України»

Для вступу до Спілки Вам необхідно звернутися до місцевого осередку за рекомендацією, у випадку, коли у Вашому регіоні осередок ще не зареєстровано, до заяви додаються дві рекомендації членів ВГО «Спілка геологів України» і направляються на розгляд Правління на адресу.