Володимиру Григоровичу Колісніченку – 70 років!

12.01.2015

Володимиру Григоровичу Колісніченку – 70 років!

Колектив Групи компаній НАДРА відзначає ювілей Колісніченка В.П. – ветерана геологічної галузі, почесного розвідника надр, кандидата геолого-мінералогічних наук (з 1988 р.), дійсного член-кореспондента Української нафтогазової академії (з 1994 р.).

Володимир Григорович закінчив геологічний факультет Дніпропетровського гірничого інституту в 1968 році та має за плечима понад 50 років трудового стажу.

Працював у Київському геофізичному відділенні УкрДГРІ, де займався проблемами автоматизованої обробки даних ГДС, головним геофізиком у КДМЕ ДГП «Укргеофізика».

З 1997 року працює в Групі компаній НАДРА на посадах: начальника відділу комплексної обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних ЗАТ «Концерн НАДРА» та головним інженером ТОВ «НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ», де і працює плідно на цей час.

Володимир Григорович – автор понад 50-ти друкованих наукових праць. Він є автором проектів із підрахунку запасів нафтогазових родовищ України, інформаційних вирішень, у тому числі зі створення Національного банку геолого-геофізичної інформації України, співавтором та автором багатьох виробничих і наукових проектів у сейсміці.

В останні роки велику увагу приділяє проблемі комплексування даних 3D сейсморозвідки та ГДС з метою прогнозування зон розповсюдження нафтогазоносних порід-колекторів. За його участі підготовлено 113 наукових звітів! Більшість звітів (91 звіт!) було підготовлено за час роботи у Групі компаній НАДРА, у 62-х з яких Володимир Григорович здійснював керівництво, був автором та відповідальним виконавцем.

Слід зазначити, що свій творчий доробок ювіляр отримав, поєднуючи відданість справі, високий професіоналізм та виняткову працездатність. За багаторічну працю в геології, досягнуті результати науково-дослідних робіт і особисті заслуги у геологічній галузі України ювіляр нагороджений медаллю Державної служби геології і надр України імені Л.І. Лутугіна, «Золотим нагрудним знаком» та медаллю «За заслуги» Спілки геологів України, ювілейною медаллю «За заслуги» до 20-річчя ЗАТ «Концерн НАДРА».

Колектив Групи компаній НАДРА, Правління ВГО «Спілка геологів України» щиро вітають шановного Володимира Григоровича з ювілеєм! Бажаємо Вам, шановний, Володимире Григоровичу, міцного здоров’я, бадьорості, невичерпної енергії та творчої наснаги на довгі роки для подальших наукових здобутків та нових відкриттів, натхнення й оптимізму у реалізації планів і задумів.

 

Володимир Колісніченко. Спогади до 20-річчя Групи компаній Надра

Ми маємо сильну та перевірену складними задачами команду

Років 20 тому мої давні друзі-«банкіри» з певною іронією запитали в мене, чого я зумів досягти в житті, маючи на увазі, насамперед, матеріальні блага. На той час я був уже кандидатом наук, у планах було закінчення докторської дисертації… Що можна відповісти тим моїм друзям? Що ти багато років займаєшся своєю улюбленою справою, але за винагороду, яка суттєво нижча від бізнесових заробітків…

Тим не менш, я подумки не раз повертався до цього запитання. Свій трудовий шлях я розділив би умовно на три етапи: УкрДГРІ, ДГП «Укргеофізика» і останні 13 років – Група компаній Надра.

Так сталося, що в 1997–1998 рр. треба було приймати рішення – як жити далі і чим займатися. Пропозицій було багато, у тому числі із суттєвим сходженням службовими східцями, адже на той час я обіймав посаду головного геофізика Технологічного центру державного геофізичного підприємства (ТЦ ДГП) «Укргеофізика». Між тим мені було запропоновано перейти на роботу до Концерну Надра. Після зустрічі з Павлом Олексійовичем Загороднюком я прийняв остаточне рішення про перехід. Саме в той час керівництво Надри активізувало свою давню мрію – вперше в Україні запровадити високоефективну технологію вивчення надр за допомогою З-D сейсморозвідки з метою пошуків вуглеводневої сировини. Для цього за великі кошти було придбане сучасне обладнання західної компанії Input-Output та оперативно створено польову партію, яка вже в четвертому кварталі 1998 р. розпочала роботи на Личківсько-Новоселівській площі ДК «Укргазвидобування». Враховуючи мій багаторічний досвід застосування комп’ютерних технологій під час вивчення складнопобудованих об’єктів за даними геофізичних досліджень свердловин, було прийнято рішення започаткувати роботи з підрахунку запасів вуглеводнів. Завдяки шановному геологу (на той час начальнику управління геології та видобутку ДК «Укргазвидобування») Володимиру Івановичу Олексюку я познайомився з харківськими висококваліфікованими геологами УкрНДІгазу А.В. Лизанцем та А.П. Лагутіним, головними геологами дочірніх підприємств ДК «Укргазвидобування» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» – Є.О. Волосником та ГПУ «Полтавагазвидобування» – А.Й. Кулем та багатьма іншими фахівцями видобувної галузі. Однією з перших сумісно з УкрНДІгазу виконаних робіт була деталізація геологічної будови та підрахунок запасів газу картамиських відкладів Кегичівського ГКР. Завдяки цій роботі були підготовлені рекомендації на буріння додаткових свердловин у слабо дренованих зонах, що згодом забезпечило зростання видобутку газу на родовищі.

При Концерні було створено відповідний підрозділ з обробки та інтерпретації даних ГДС як для вирішення задач з підрахунку запасів вуглеводнів, так і параметричного забезпечення інтерпретації сейсморозвідувальних даних. Як відзначив свого часу Микола Кузьмович Ківшик, ми розпочали з двох протилежних напрямів, які мусять рухатися назустріч один одному. Це – побудова детальної геологічної моделі родовища за даними З-D сейсморозвідки та кінцевий результат геологорозвідувальних робіт – підрахунок запасів вуглеводнів. Таким був мій старт у Концерні Надра. Згодом керівництвом холдингу було створено сучасний Обчислювальний центр та вирішено відповідну низку організаційних питань, насамперед, кадрових. Поступово формувався колектив однодумців – конгломерат фахівців із великим досвідом наукової або виробничої діяльності та амбітної молоді. На цьому шляху були й певні труднощі. Тим не менш, нині ми маємо досить сильну та перевірену складними задачами команду, якій під силу вирішення виробничих питань з обробки та інтерпретації даних польової та свердловинної сейсморозвідки, геофізичних досліджень свердловин та розв’язання широкого кола науково-тематичних проблем. Визначити кількість розв’язаних за цей період задач досить важко. Замовниками наших робіт виступали провідні українські компанії, наприклад, НАК «Нафтогаз України» з його дочірніми підприємствами: ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта», ДК «Чорноморнафтогаз»; Державна геологічна служба України, Шелл, РРС та багато інших. За цей час відпрацьовано методом З-D та 2-D сейсморозвідки понад 50 площ та родовищ, підготовлено та захищено відповідні звіти. Детальне вивчення геологічної будови виявлених площ сприяло успішному нарощуванню ресурсної бази вуглеводнів нашої держави.

Одним із стратегічних напрямів діяльності нашого холдингу завжди був пошук новітніх рішень, які б давали нам можливість прагнути рівня провідних світових сервісних геофізичних компаній. Можна навести як приклад роботи, виконані підрозділами холдингу в 2004–2005 рр. на Байрацькій та Кобзівській площах, коли висока якість проведених польових досліджень 3-D сейсморозвідки та наступна комплексна обробка та інтерпретація усіх польових даних (ГДС, ВСП і т.ін.) вперше в Україні забезпечили побудову детальних фільтраційно-ємнісних моделей вивчених площ. Виконаний нами прогноз колекторів на Кобзівській площі надав змогу фахівцям УкрНДІгазу та ДК «Укргазвидобування» розбурити родовище з високою ефективністю – понад 90%. За досить короткий час (усього п’ять років) пробурено близько 60 свердловин, родовище введено в експлуатацію і я пишаюся тим, що суттєва частка цього успіху належить нашим спеціалістам, з якими разом працюю.

Окрім цього, нашими фахівцями підготовлено підрахункові параметри за даними ГДС і буріння для картамиських відкладів цього родовища. Нині це найбільше сучасне газове родовище України, що перебуває на розгляді Державної комісії по запасах України.

Таким чином здійснилися мрії М.К. Ківшика та П. О. Загороднюка – на основі створеної за даними 3-D сейсморозвідки та геофізичного дослідження свердловин цифрової геологічної моделі виконано підрахунок запасів вуглеводнів.

Є також нові ідеї щодо польових та свердловинних досліджень, їх обробки та інтерпретації. Ми рухаємося вперед – це найголовніше.

Щодо тематичних робіт, то їх виконано також немало. Зокрема, це – технічний проект створення цифрового національного банку геолого-геофізичної інформації нафтогазової галузі, підготовка геолого-геофізичної інформації нафтогазових родовищ ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» для міжнародного аудиту запасів вуглеводнів, вивчення геології та перспектив нафтогазоносності осадових басейнів зарубіжних країн, перспективи нафтогазоносності перехідних та мілководних зон півдня України та багато інших проектів, мета яких – вдосконалення методик проведення геологорозвідувальних робіт.

Темп життя в холдингу, запропонований керівництвом, настільки високий, що роки пролетіли, як один день. Доводиться виховувати молодь, особливо тих, хто не пройшов школу інших компаній і не до кінця здатний оцінити переваги нашої. Завдяки тому, що біля керма компанії стоять Павло Олексійович Загороднюк, Ігор В’ячеславович Соловйов, Георгій Дмитрович Лісний – фахівці з геологічною освітою, кандидати наук, Група компаній Надра стала провідним геофізичним підприємством України.

І наостанок, що стосується друзів-«банкірів». Я переконаний, що гроші – не найголовніше, вони можуть бути тільки додатком до того, що ми робимо корисного в своєму житті, коли є величезне задоволення від роботи в чудовому колективі, а ти - щасливий!